Kadra pedadogiczna

Rok Szkolny 2019/2020

Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu zawodowego Nauczany przedmiot Pełniona funkcja
mgr Dariusz Pokrywczyński nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne

dyrektor Zespołu Szkół nr 11

mgr Jolanta Grabowska nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna

wicedyrektor Zespołu Szkół nr 11, wychowawca kl. III a

lic Teresa Bocheńska nauczyciel mianowany edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. III b
mgr Jolanta Kapuścińska nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. II a
mgr Ewa Janicka nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. I a
mgr Renata Lewandowska  nauczyciel mianowany edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. I b
mgr Aleksandra Jesionowska nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne wychowawca kl. VI b
mgr Joanna Rosiak nauczyciel kontraktowy nauczyciel wspomagający  
mgr Katarzyna Klimczak nauczyciel dyplomowany język polski wychowawca kl. V a
mgr Ewa Bayer nauczyciel dyplomowany język polski, biblioteka wychowawca kl. VIII a
mgr Emilia Krajewska nauczyciel dyplomowany matematyka  
mgr Edyta Kosim-Łoś nauczyciel dyplomowany historia, wiedza o społeczeństwie  wychowawca kl. VII a
mgr Małgorzata Dąbrowska nauczyciel dyplomowany język polski doradca metodyczny
mgr Wiesław Karbowski nauczyciel mianowany fizyka, informatyka  
mgr Sylwia Biniecka-Dankowska nauczyciel mianowany język niemiecki, wychowawca świetlicy  
mgr Aneta Dulska nauczyciel dyplomowany język angielski  
mgr Cezary Hanke nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne  
mgr Kamil Krygier nauczyciel kontraktowy muzyka  
mgr Violetta Lange nauczyciel dyplomowany geografia, EDB, przyroda wychowawca kl. IV a
mgr Danuta Szmajda nauczyciel dyplomowany religia  
mgr Agnieszka Traczyk nauczyciel mianowany plastyka  
mgr Sylwia Zarzycka nauczyciel dyplomowany język polski, logopeda, biblioteka wychowawca kl. VIII b
mgr Jolanta Stasinowska nauczyciel dyplomowany pedagog szkoły podstawowej, zajęcia rewalidacyjne  
mgr Elżbieta Sroka nauczyciel dyplomowany pedagog, WDR, wychowawca świetlicy, doradztwo zawodowe  
mgr Katarzyna Szczepańska nauczyciel dyplomowany logopeda  
mgr Karolina Drzewiecka nauczyciel mianowany biologia  
mgr Katarzyna Król nauczyciel chemia, biologia  
mgr Marta Mańkowska nauczyciel mianowany matematyka wychowawca kl. VI a
mgr Jacek Pawłowski nauczyciel mianowany zajęcia techniczne, wychowawca świetlicy, informatyka  
mgr Joanna Nowak nauczyciel dyplomowany wychowawca świetlicy  
mgr Magda Musielewicz nauczyciel stażysta rytmika, wychowawca świetlicy  
mgr Tamara Gralak nauczyciel stażysta wychowanie przedszkolne  
mgr Monika Wojciechowska  nauczyciel kontraktowy wychowanie przedszkolne  
mgr Karina Niedzielska  nauczyciel stażysta wychowanie przedszkolne  
mgr Anita Werecka nauczyciel kontraktowy wychowanie przedszkolne  
mgr Paulina Zasada nauczyciel stażysta wychowanie przedszkolne  
mgr Paulina Konarzewska nauczyciel kontraktowy wychowanie przedszkolne  
mgr Urszula Bajek nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne  
mgr Mariola Żabińska nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne  
mgr Martyna Bielińska nauczyciel kontraktowy nauczyciel wspomagający