Ramowy rozkład dnia 3 latków

Godzina Typ zajęć
6:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w sali, praca z grupką dzieci i indywidualnie.  Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.
8:00 - 8:10 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i integracyjne.
8:10 - 8:20 Przygotowanie do śniadania, prace porządkowe, czynności higieniczno-samoobsługowe.
8:20 - 8:40 Śniadanie.
8:40 - 9:00 Czynności higieniczno-samoobsługowe. Przygotowanie do zajęć.
9:00 - 9:40 Zajęcia programowe –zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju  - realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem przerwy na zabawy ruchowe między jednostkami metodycznymi.
9:40 - 10:40 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Spacery w najbliższym otoczeniu. W przypadku niesprzyjającej aury – organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności: gry i zabawy ruchowe w salach, zabawy  w  Radosnej Sali, zabawy integracyjne, zabawy w kącikach   zainteresowań: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne. Zorganizowane czytanie książek. Praca z grupką dzieci i praca indywidualna. Zabawa ruchowa.
10:40 - 10:50 Przygotowanie do obiadu  I danie; prace porządkowe, czynności higieniczno - samoobsługowe.
10:50 - 11:10 Obiad – pierwsze danie.
11:10 - 11:20 Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do leżakowania.
11:20 - 12:30 Odpoczynek dzieci. Leżakowanie.
12.30 - 12.40 Ubieranie dzieci po leżakowaniu, czynności higieniczno - samoobsługowe ; przygotowanie do obiadu (II danie).
12.40 - 13.00 Obiad - drugie danie.
13.00 - 13.10 Czynności higieniczno-samoobsługowe po obiedzie.
13.10 - 13.40 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Zajęcia  dodatkowe (rytmika , j. angielski).
13.40 - 13.50 Czynności higieniczno – samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku.
13.50 - 14.00 Podwieczorek.
14.00 - 16.30 Rozchodzenie się dzieci od godziny 14.15.
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w przypadku niesprzyjającej aury) zabawy w klasie, w kącikach zainteresowań. Praca w grupie i praca  indywidualna. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, kontakty okolicznościowe.